Nabízené možnosti spolupráce  • Odborná pomoc při řešení potíží v mezilidských vztazích, podpora v obtížných životních situacích

  • Konzultace se zaměřením na rozvoj osobnosti a sebepoznání

  • Analyticky orientovaná psychoterapie – práce se sny, s obrazy, s příběhy

  • Hypnoterapie – léčení neuróz, poruch spánku, poruch příjmu potravy, závislostí a řešení dalších psychosomatických obtíží

  • Psychologické vyšetření